f y 5 x
^

Ochrona bioróżnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – IV edycja (służby miejskie) 2018

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Projekt realizowano w okresie 26 luty – 25 maja 2018. Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, uwrażliwienie na problematykę zaniku różnorodności biologicznej oraz zachęcenie do aktywności na polu ochrony przyrody ekosystemów zurbanizowanych poprzez edukacje służb miejskich przyjmujących interwencje w sprawie dzikich zwierząt od mieszkańców Krakowa. Priorytetem było wyuczenie właściwego postępowania w czasie interwencji i zdobycie przez beneficjentów projektu umiejętności udzielania pomocy dzikim zwierzętom (głównie gatunkom chronionym), tj. właściwego reagowania w sytuacji interwencji dotyczącej zwierzęcia potrzebującego pomocy.

Działanie realizowane było poprzez cykl warsztatów dla służb miejskich oraz wydanie i kolportaż materiałów edukacyjnych. W ramach projektu przeprowadzono 3 warsztaty trwające 4,5 godziny (łącznie 13,5 h) pt.: „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt”. Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 136 przedstawicieli służb mundurowych i pracowników urzędów miejskich (przy założeniu ok 100 uczestników). W warsztatach udział wzięli pracownicy następujących jednostek: Straż Miejska Miasta Krakowa, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Kraków, Komisariat Policji IV w Krakowie, WBiZK UMK Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, WBiZK Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Zarząd Zieleni Miejskiej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego.

W czasie warsztatów przedstawiono prezentacje multimedialne poruszające tematykę prawną, teoretyczną i praktyczną związaną z interwencjami dotyczącymi dzikich zwierząt. Rozdano również uczestnikom 200 sztuk broszur edukacyjnych poszerzających zakres przedstawionej na warsztatach wiedzy. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał certyfikat udziału w zajęciach. Pod koniec każdego ze szkoleń uczestnicy wypełniali test podsumowujący zdobytą przez nich wiedzę. Warsztaty odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego na os. Zgody udostępnionej do tego celu przez Urząd Miejski.

krakowkrakowkrakow_300x200logo again

podziel się