f y 5 x
^

Ochrona bioróżnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – V edycja

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Od kwietnia 2019 realizujemy kolejną edycję projektu dotyczącego edukacji ekologicznej na temat dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych.

Głównym celem zadania jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wyczulenie na potrzebę dbałości o środowisko przyrodnicze, poprzez ochronę siedlisk występowania gatunków chronionych prawnie, z których część objęta jest unijnymi dyrektywami.

Równie istotna jest pomoc dzikim zwierzętom, tj. uświadomienie mieszkańców jak należy właściwie reagować w sytuacji napotkania zwierzęcia potrzebującego pomocy.

W ramach projektu przewidzieliśmy:

1. Przeprowadzenie 350 zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, na terenie miasta Krakowa i woj. małopolskiego.
Dowiedz się więcej o zajęciach z nami                    Wyślij zgłoszenie na zajęcia
2. Przeprowadzenie szkoleń dla spółdzielni mieszkaniowych w Krakowie i woj. małopolskim
Założenia projektu i cele szkolenia                        Sprawozdanie z projektu i ze szkoleń                  Zdjęcia ze szkoleń

Broszura „Jak chronić ptaki i nietoperze w budynkach mieszkalnych”. Pobierz broszurę                                                                       Artykuł na stronie Magiczny Kraków

3. Realizację 5 filmów edukacyjnych o dzikich zwierzętach na terenach zurbanizowanych i przeprowadzenie kampanii BUS-TV w komunikacji miejskiej na terenie Krakowa i gmin ościennych.
Zapytanie ofertowe                         Wybór oferty

Film „Dzicy lokatorzy”:      Wersja krótka do MPK          Wersja długa z lektorem                   

Film „Nie wypadłem z gniazda”:      Wersja krótka do MPK          Wersja długa z lektorem

Film „Nie wycinaj drzew. Ja tu mieszkam”:      Wersja krótka do MPK          Wersja długa z lektorem

Film „Wróblu, gdzie jesteś?”:      Wersja krótka do MPK          Wersja długa z lektorem

Film „Zwierzę na drodze. Zwolnij”:      Wersja krótka do MPK          Wersja długa z lektorem

 4. Wydruk i kolportaż materiałów edukacyjnych

Broszura – Znalazłem dzikie zwierzę – co robić?

Zeszyt zadań dla dzieci

Klocki – Wieża EkoSystem

 5. Udział w festynie Święto Rodziny Krakowskiej – 19 maja 2019 – Park Jordana w Krakowie.
Dowiedz się więcej o festynie

Zdjęcia z festynu

 

krakowkrakowkrakowkrakow

 

podziel się

show
 
close