f y 5 x
^

Praca dla fundraisera/ki oraz sekretarza/ki

Fundacja Dzika Klinika –Centrum pomocy dla dzikich zwierząt w Krakowie poszukuje osób do pracy na stanowisku fundraisera i sekretarza. Zajmujemy się ratowaniem dzikich zwierząt, ich leczeniem i rehabilitacją, aby móc przywracać je do życia na wolności.

Planujemy stworzyć zespół 2-4 osób zajmujących się prowadzeniem spraw organizacyjnych fundacji i poszukujących środków na jej funkcjonowanie.

Zespół będzie składał się z:

– 1-2 osób odpowiedzialnych za fundraising,

– 1-2 osób zajmujących się sprawami administracyjnymi.

Cele strategiczne:

  1. Celem podstawowym jest utworzenie do wiosny 2015 r. siedziby fundacji (lokalu na biuro i dla pacjentów fundacji, zapewnienie środków finansowych na utrzymanie siedziby, leczenie i wyżywienie zwierząt oraz zatrudnienie pracowników).
  2. Drugim celem jest znalezienie środków finansowych na budowę pierwszego w woj. małopolskim ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt połączonego z lecznicą weterynaryjną oraz ośrodkiem edukacji ekologicznej (cel do osiągnięcia w ciągu najbliższych kilku lat).

 

Osoby, które wejdą w skład zespołu będą dzieliły między siebie poniższe obowiązki:

– kontakt z darczyńcami indywidualnymi i poszukiwanie nowych,

– znalezienie sponsorów strategicznych dla fundacji i obsługę współpracy z nimi,

– poszukiwanie darczyńców rzeczowych wśród producentów pasz, leków i wyposażenia dla zwierząt,

– przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych, obsługa korespondencji i poczty, przygotowanie materiałów na stronę www,

– kontakt z innymi organizacjami zajmującymi się dzikimi zwierzętami,

– kontakt z mediami i celebrytami,

– organizacja eventów, akcji zbiórkowych, kampanii społecznych, imprez fundraisingowych, akcji crowdfundingowych itp.,

– pisanie wniosków o pozyskanie funduszy krajowych i unijnych oraz obsługa zatwierdzonych projektów,

– poszukiwanie wolontariuszy, pracowników, wykonawców prac zleconych itp.

– poszukiwanie lokalu na siedzibę dla Fundacji i środków na jej utrzymanie (tj. na leczenie i utrzymanie dzikich zwierząt, będących pod opieką fundacji oraz na zatrudnianie pracowników, pokrycie kosztów promocji itd.)

– poszukiwanie finansowania na utworzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt i centrum edukacyjnego.

– kontakt z instytucjami państwowymi i załatwianie spraw bieżących fundacji (GDOŚ, RDOŚ, WFOŚ, UM, ZBK, US, KRS, Bank, ZIKiT i in.).

 

Miejsce pracy

Fundacja nie posiada jeszcze własnego biura, dlatego poszukujemy osób mających możliwość pracy w domu i dostęp do podstawowego wyposażenia typu komputer, drukarka czarno-biała, skaner, telefon itp.

 

Wymagania względem kandydatów:

– uczciwość, rzetelność, niekaralność, odpowiedzialność, etyka i kultura osobista,

– pracowitość i zaangażowanie,

– kilkuletnie doświadczenie potwierdzone sukcesami,

– wiedza z zakresu marketingu, ekonomii, handlu, public relations i prawa ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych dotyczących trzeciego sektora,

– zdolność pracy w grupie jak i duża samodzielność, kreatywność, pomysłowość, komunikatywność,

– odwaga, ale i rozsądek w podejmowaniu trudnych, nowych zadań,

– pełna dyspozycyjność,

– możliwość pracy w domu (własny komputer, drukarka, skaner itp.),

– prawo jazdy kat. B i własny samochód i telefon,

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie), mile widziane inne języki,

– znajomość podstawowych programów komputerowych do edycji tekstów, zdjęć oraz prostej grafiki komputerowej,

– mile widziane referencje od poprzednich pracodawców i partnerów biznesowych, certyfikaty szkoleń itp.

– mile widziana wiedza ogólna na tematy przyrodnicze lub związane z ochroną środowiska,

– zamieszkanie na terenie Krakowa lub w bliskiej okolicy, ew. na terenie woj. małopolskiego z możliwością szybkiego dojazdu do Krakowa.

 

Wynagrodzenie miesięczne:

Pełny etat: stałe wynagrodzenie + system motywacyjny.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie minimum:

CV ze zdjęciem i danymi kontaktowymi (mail, telefon), - propozycji wysokości oczekiwanych zarobków,

– podpisaną klauzulę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dzika Klinika w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. w celach związanych z rekrutacją”.

 

Zgłoszenie proszę przesłać na adres e-mail: biuro@dzikaklinika.com

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń 25 listopada 2014 roku (w temacie wpisując: „Fundraiser” lub „Sekretarz”, w zależności od etatu, którego dotyczy zgłoszenie).

Dziękujemy wszystkim kandydatom i zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą w terminie 26-28 listopada 2014, w godzinach do ustalenia. Rozpoczęcie pracy od 1 grudnia 2014.

«
 
»

Podziel się:

Twitter Facebook Del.icio.us Digg LinkedIn StumbleUpon
show
 
close