f y 5 x
^

Ochrona bioróżnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna (służby miejskie) 2016

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

 

Zadania w ramach projektu:

  • przeprowadzenie 9 godzin warsztatów dla Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, pracowników Urzędu Miejskiego
  • wydanie i kolportaż broszury Znalazłem dzikie zwierzę – co robić? Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt –  POBIERZ BROSZURĘ
krakowlogo 3

podziel się