f y 5 x
^

Bezpłatne warsztaty ekologiczne 2019

Zapraszamy na warsztaty dla przedszkolaków, młodzieży szkolnej (podstawowej i ponadpodstawowej) oraz dla dorosłych (w tym również seniorów).

Czas realizacji zajęć: 1 sierpnia – 25 października 2019

Zapraszamy do udziału w naszych warsztatach placówki edukacyjne, domy kultury, kluby, stowarzyszenia i inne grupy zainteresowanych. Nasz prelegent przyjedzie do Was przeprowadzić zajęcia.

Tematyka zajęć

Główną przyczyną zaniku różnorodności biologicznej jest obecnie negatywny wpływ człowieka na zasoby przyrodnicze. Rozrost osiedli ludzkich powoduje coraz większą fragmentację i zmniejszenie powierzchni dostępnych dla zwierząt siedlisk. Z drugiej strony wiele gatunków dzikich zwierząt wnika do miast tj. ulega antropogenizacji. Mieszkańcy Krakowa często nie wiedzą jak reagować w sytuacji znalezienia dzikiego zwierzęcia potrzebującego pomocy. Nie istnieje jak dotąd żadna platforma informacyjna dla ludzi, którzy chcą pomóc dzikim zwierzętom i zwiększyć swoją wiedzę w kwestii ochrony bioróżnorodności ekosystemów zurbanizowanych. Skutkuje to często zbyt późną interwencją.

Ponadto, obserwujemy wciąż bardzo niską świadomość i wrażliwość społeczeństwa na współczesne problemy ochrony przyrody oraz małą chęć niesienia pomocy ze względu na niewiedzę i lęk przed: kontaktem z dzikim zwierzęciem, uszkodzeniem zwierzęcia, atakiem zwierzęcia, zarażeniem chorobą. Z drugiej strony, spotykamy się z problemem nadgorliwych mieszkańców, którzy chcą interweniować niepotrzebnie, nie znając biologii dzikich zwierząt (sztandarowym przykładem jest zabieranie z otoczenia i opieka nad podlotami -młodymi ptakami gniazdowników uczącymi się latać, będącymi pod opieką rodziców).

Warsztaty w roku 2019 skierowane będzią również do grupy dorosłych odbiorców np. w domach kultury czy placówkach uaktywniania seniorów. Ze wszystkimi grupami odbiorców poruszać będziemy też problematykę dokarmiania dzikich zwierząt w mieście, często niepotrzebnego i powodującego wkraczanie do miasta takich gatunków jak lis czy dzik lub pozostawanie na zimowanie gatunków, które powinny odlecieć (np. łabędzie). Celem tej edukacji jest uświadomienie, że dokarmianie dzikich zwierząt w mieście powinno być stosowane jedynie w ostateczności, tj. wyłącznie zimą, kiedy warunki pogodowe są bardzo trudne. Niestety często ludzie, a przede wszystkim osoby starsze dokarmiają zwierzęta cały rok, nawet latem, przyczyniając się do niepotrzebnego wzrostu populacji niektórych gatunków zwierząt (np. sroki).

Czas trwania zajęć: dla dzieci – 1h lekcyjna, dla dorosłych – 1,5 h zegarowej.

Przyjeżdżamy do placówki z prezentacją multimedialną i pomocami edukacyjnymi.

Placówka powinna zapewnić salę, rzutnik multimedialny, komputer i ekran oraz zasłony/żaluzje na okna, krzesła dla uczestników itp.

 

podziel się