f y 5 x
^

Proponowane lokalizacje

Proponowana przez Fundację Dzika Klinika lokalizacja ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Lasach Tynieckich. Cisza, spokój …niezbędne do wyzdrowienia.

Las Tyniecki jest drugim co do wielkości kompleksem leśnym w Krakowie (po Lasie Wolskim). Jest on oddalony od centrum miasta i słabo zabudowany, co zapewniać będzie dzikim zwierzętom spokój i ciszę, brak zanieczyszczenia światłem, brak drgań i czystsze powietrze. Proponowana przez nas lokalizacja ośrodka to 3 ha lasu (żółta kreska) na kilkuhektarowej działce nr 18/3 należącej do gminy miejskiej Kraków (czerwona kreska). Obecność w sąsiedztwie niezabudowanych, leśnych terenów pozwalać będzie też na rozbudowę ośrodka i jego powiększenie, jeśli obszar proponowanych przez nas 3 ha okaże się w przyszłości za mały. Obok działki nr 18/3 znajduje się też 19 arowa, gminna działeczka nr 18/2 , na której fajnie byłoby zbudować mały ośrodek edukacji o dzikich zwierzętach, przylegający do ośrodka rehabilitacji. Na działce nr 18/2 znajduje się budynek gminny. W sąsiedztwie są również dwa domy mieszkalne oddalone o ponad 150 m od proponowanej lokalizacji ośrodka dla dzikich zwierząt. Okoliczny las umożliwiałby wypuszczanie zwierzyny drobnej, po zakończonym leczeniu.

Tyniec ostat TYNIEC

 

 

 

 

 

 

Proponowana przez Urzędników krakowskich lokalizacja ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt w Pleszowie. Mordor zamiast sanatorium!

To dwie działki, które połączone leżą w bezpośrednim otoczeniu terenów przemysłowych, usługowych i mieszkalnych (nie tak jak Urzędnicy napisali w uchwale, że sąsiadują z otwartymi terenami niezabudowanymi). Bezpośrednio od strony zachodniej proponowana lokalizacja sąsiaduje z terenami przemysłowymi i usługowymi (m.in. betoniarnią i drobniejszymi zakładami produkcyjnymi oraz ulicą Dymarek po której jeżdżą ciężarówki i auta osobowe). Od strony północnej do proponowanej przez Urzędników lokalizacji przylega zakład wulkanizacyjny, a dalej znajduje się ul. Igołomska (obecnie w przebudowie – w przyszłości będzie szersza), stacja benzynowa, tory tramwajowe, a za nimi Kombinat (Huta Sendzimira). Od strony wschodniej lokalizacja przylega do terenów mieszkalnych, gdzie zlokalizowane są dwa domy, obok nich ruiny starego folwarku, a dalej zabudowania wiejskie. Od strony południowej rozpościera się niewielki zagajnik sąsiadujący z rozległą hałdą żużlu -odpadu po produkcji sali, wysypywanego tutaj regularnie oraz z osadnikami popiołów i ścieków poprodukcyjnych z kombinatu. Zarówno hałda żużlu jak i osadniki popiołów są czynne i użytkowane przez hutę. Warunki jakie panują dokoła proponowanej lokalizacji –  hałas, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, drgania, rozbłyski i wybuchy podczas awarii na hucie, hałas podczas spuszczania surówki i łuna na nocnym niebie, huk dochodzący z ul. Igołomskiej którą ciągną auta i tiry, a która jest w remoncie, pył z kombinatu i sąsiadującej betoniarni. Takie warunki chcą dzikim zwierzętom zgotować Urzędnicy Krakowa.

Pleszów ostat zrzut

 

 

 

 

 

Na szczęście mieszkańcy Krakowa opowiedzieli się za lokalizacją w Lasach Tynieckich. Dziękujemy w imieniu dzikich zwierząt, które nie mają głosu. Teraz piłka jest po stronie urzędników…
Tutaj dowiesz się więcej o wynikach konsultacji społecznych…

 

podziel się