f y 5 x
^

Sprawozdanie z projektu i ze szkoleń

Działanie realizowane było poprzez cykl warsztatów oraz wydanie i kolportaż materiałów edukacyjnych. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty pt.: „Jak chronić ptaki i nietoperze w budynkach mieszkalnych”. Dla uczestników z Krakowa przeprowadzono 3 szkolenia w dniach 25.06, 26.06 i 27.06.2019 r. Dla uczestników z terenu woj. małopolskiego przeprowadzono 3 szkolenia w dniach 28.10, 29.10 i 30.10.2019 r. Czas trwania jednego szkolenia wynosił 2 godziny (łącznie 12 h). Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 47 osób z Krakowa i 25 z Małopolski. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, rad dzielnicowych, policji, straży miejskiej, wykonawców robót remontowych, organizacji pozarządowych, nadzorów budowlanych, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, starostw powiatowych, urzędów miasta i gminy itp.

W czasie warsztatów przedstawiono prezentacje multimedialne poruszające tematykę prawną, teoretyczną i praktyczną związaną z remontem budynków zasiedlonych przez dzikie zwierzęta. Rozdano również uczestnikom broszury edukacyjne poszerzające zakres przedstawionej na warsztatach wiedzy pt. „Jak chronić ptaki i nietoperze w budynkach mieszkalnych” oraz broszurę pt.: „Znalazłem dzikie zwierzę – co robić? Każdy z uczestników warsztatów otrzymał certyfikat udziału w zajęciach. Warsztaty dla uczestników z Krakowa odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego na os. Zgody 2, udostępnionej do tego celu przez Urząd Miejski. Szkolenia dla uczestników z woj. małopolskiego odbywały się w sali konferencyjnej Centrum Obywatelskiego na ul. Reymana w Krakowie.

Elementem projektu była też kampania BUS-TV, na poczet której przygotowano film pt: „Dzicy lokatorzy” długości 1 min. Film był emitowany przez 2 tygodnie w autobusach miejskich różnych linii, kursujących na terenie Krakowa. Drugi film tej samej treści o długości ok 4 min. został umieszczony na portalu YouTube, gdzie jest dostępny dla szerszego grona beneficjentów.

W ramach projektu przygotowano również artykuł na portal Magiczny Kraków (www.krakow.pl), który prezentował założenia projektu, zapraszając do udziału w szkoleniu. Dodatkowo informacje na temat projektu umieszczaliśmy na stronie Fundacji Dzika Klinika (www.dzikaklinika.com) i na naszym fanpage’u na facebook’u (www.facebook.com/dzikaklinika/)

 

podziel się